تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 18:21 | نویسنده : علیرضا نوبدی

مقدمه:

 سیر تحول و فلسفه و علل پیدایش سازه انگاری

نظریه پردازی در روابط بین الملل در بردارنده و دربرگیرنده ۲ دسته از آثار و کوشش های نظری است که به شکل مناظره های محتوایی و فرانظری مطرح شده اند. از یک سو؛ نظریه پردازی های "رده اول" قرار دارند که درباره ساختار و پویایی نظـام بین الملل تلاش می کنند و به فهمِ سیاست جهانی از راه تدوین نظریه های محتوایی در قالب های کلان یاری می رسانند و از جمله آن ها می توان به: واقع گرایی، نو واقع گرایی، لیبرالیسم، و نظیر این ها اشاره کرد.



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 18:20 | نویسنده : علیرضا نوبدی

سوسیالیسم چیست؟

سوسیالیسم یا جامعه‌باوری این اصطلاح که از واژه‌ی «سوسیال»، به معنای اجتماعی، در زبان فرانسه، گرفته شده است، معناهای بسیاری دارد، اما تعریف معمول این اصطلاح را در واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد، چنین می‌توان یافت: «سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید – سرمایه، زمین، اموال و جز آنها – بطور کلی، و اداره‌ی آنها به سود همگان است.» اما چنین تعریفی اختلاف نظرها و روشهای سوسیالیستها و مدعیان بی‌شمار هواداری از سوسیالیسم را در باره مفاهیم این تعریف، روشن نمی‌کند. بهرحال، یک تعریف بی‌چون و چرا از سوسیالیسم ممکن نیست، زیرا مفهووم «مالکیت و نظارت عمومی» بسیار کشدار است و بر سر آن همراییِ نهایی وجود ندارد.



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 18:18 | نویسنده : علیرضا نوبدی

زمینۀ تاریخی

هنگامی که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم در جایگاه یک ابرقدرت قرار گرفت، اندیشمندان علوم اجتماعی این کشور نیز همگی، در جهت مطالعه مسائل توسعه در جهان سوم، بسیج شدند. همین امر منجر به پیدایش مکتب نوسازی گردید، که در تمام دهۀ 1950 نیز بر حوزه مطالعات توسعه غلبه داشت.

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 18:15 | نویسنده : علیرضا نوبدی

 

مکتب کپنهاگ

 مکتب کپنهاگ با توجه به این که کاملا بر مطالعات امنیتی استوار گشته، جزء اولین رهیافتهایی است که در راستای پایه‌گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی است...

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 18:7 | نویسنده : علیرضا نوبدی


سیاست پست مدرن

نظریه اجتماعی مدرن می توانست نظریه را از سیاست جدا سازد. درواقع، نظریه اجتماعی مدرن امکان تاریخی را به نوعی فضیلت و شایستگی تبدیل کرد و زیر پرچم فارغ از ارزش، فعالانه برای جداساختن نظریه از سیاست جنگید.



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | 17:52 | نویسنده : علیرضا نوبدی

سه سوال از فصل ۲ کتاب رژیمهای بین المللی ( به ۲ سوال جواب داده شود )

سوال مکاتب بین المللی ( ارائه شده توسط دکتر عسگرخانی در کلاس



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی 1391 | 10:34 | نویسنده : علیرضا نوبدی
کتاب رژیمهای بین المللی دکتر عسگر خانی ( فصل دوم )

 سوال مطرح شده توسط دکتر عسگرخانی در باره مکاتب



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی 1391 | 9:29 | نویسنده : علیرضا نوبدی

سوال : ضمن بررسی علل پیدایش سازمان ها اعم از بین المللی یا منطقه ای،مطالعه نقاط قوه وضعف سازمان ها،اظهار نظر کنید که به نظر شما کدامیک از مکتب ها تشکیل ، تداوم و تغییر سازمان های بین المللی را بدان گونه که ایجاد شده اند تبیین نموده و آیا سازمان های منطقه ای در راستا و همسو با سازمان های بین المللی و جهانی شدن می باشند که النهایه به همگرایی و ایجاد صلح و ثبات بین المللی می انجامند و یا اینکه سازمان های منطقه ای درست در جهت واگرایی و براساس تنوع های منطقه بویژه قدرت های منطقه ای ، اقتصاد منطقه ای ، فرهنگ منطقه ای یعنی مذهب ، زبان و آداب و رسوم بوده و به هیچ وجه به همگرایی نخواهد انجامید.

درمطالعه خود به سازمان های منطقه ای عملاً اشاره نموده وبه عنوان شاهد آن را ذکر کنید.

پاسخ باید به مثابه یک مقاله بوده که در آن مقاله در چند پاراگراف مطالب ارائه شود.

تز اصلی شما باید در اولین پاراگراف ذکرگردد.هرپاراگراف به یک بحث مربوط شود و بحث های دیگر در آن پاراگراف ذکر نشود مگر اینکه نقاط افتراق و اشتراک در موضوع مطرح شده باشد که در این صورت یک پاراگراف برای نقاط اشتراک و پاراگراف دیگر برای نقاط افتراق اختصاص یابد.

آخرین جمله هر پاراگراف باید پیامی بدهد و نقش لولا را برای ارتباط به پاراگراف دوم ایفا نماید. آخرین پاراگراف شما باید حاوی بیانی باشد که بگوید (( دیدید آنچه را که در اول این پاراگراف ادعا کرده بودم توانستم ارائه دهم ))

دوستان عزیز اگر پاسخی یافتید ارسال فرمائید تا بقیه دوستان نیز استفاده کنند.


تاريخ : پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 17:54 | نویسنده : علیرضا نوبدی

با سلام بر همکلاسیهای عزیز

همانطور که قبلاً توسط سرکار خانم ولی زاده به اطلاع شما رسانده شد،دکتر عسگرخانی تعدادی از مکتب ها را حذف کردند.

باقی مانده مکاتب جهت ارائه تحقیق به شرح ذیل است:

1-رئالیزم کلاسیک

2-رئالیزم ساختارگرا یا تدافعی

3-رئالیزم تهاجمی یا نئوکلاسیک

4-لیبرالیزم کلاسیک

5-رئالیزم اقتصادی

6-اصالت فایده گرایی

7-کارکردگرایی

8-وابستگی متقابل

9-رژیم های بین الملل شامل سازمان های بین الملل

10-جهانی شدن

11-حکمرانی جهانی

12-مارکسیسم کلاسیک

13-نئومارکسیسم و سوسیالیسم

14-ضد سرمایه داری

15-سازه انگاری اجتمایی

16-سازه انگاری روانشناختی

17-پسا مدرنیسم

18-مکتب انتقادی

19-مکتب انگلیس

20-مکتب کپنهاک

21-فمنیست

22-زیست شناسی اجتماعی

23-ژنتیک

زمان تحویل تا روز امتحان.

در ضمن تمامی دانشجویان باید گروه بندی شوند و هر گروه تنها به یک یا چند مکتب می پردازد.